Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego

Niezwykle poruszeni, z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 17 września 2023 r. odszedł prof. dr hab. Andrzej Witkowski.

Żegnamy wybitnego Naukowca, geologa, autorytet w dziedzinie diatomologii i paleoceanologii, cenionego Nauczyciela Akademickiego.

Pan Profesor pracował w Uniwersytecie Szczecińskim i Gdańskim, w 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi.

Przez wiele lat kariery pełnił wiele zaszczytnych funkcji m.in.:

Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej w latach 2005-2008 i 2008-2012,

oraz członka Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2021-2024.

Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje setki publikacji, monografii i artykułów.

Pan Profesor był uczestnikiem wielu wypraw naukowych m.in.: na wschodnie wybrzeże Republiki Południowej Afryki, Namibii, Wyspy Galapagos.

Niezwykle ceniony i lubiany przez swoich doktorantów, studentów i współpracowników za ogromną wiedzę i serdeczne usposobienie.

Profesor Witkowski w 2021 r. został Członkiem Rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

Był także członkiem dwóch jego komitetów: Komitetu Badań Morza oraz Komitetu Nauk Geologicznych przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, ponadto zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Oceanologii PAN.

Wielokrotny laureat prestiżowych nagród naukowych, w tym Zachodniopomorskich Nobli.

Pełna zaangażowania i różnorodna działalność zawodowa Pana Profesora została dostrzeżona i uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek wielkiej kultury, życzliwy, szlachetny i szanowany przez społeczność akademicką i naukową.

 

Brak możliwości komentowania.