Składki członkowskie

Składkę w wysokości 70 zł (35 zł studenci i doktoranci) należy wpłacić na konto:
PKO BP SA 68 1020 4027 0000 1202 0405 7006
w tytule: Opłata członkowska PTF, Imię i Nazwisko (członka PTF dokonującego wpłaty)

Brak możliwości komentowania.