Zarząd

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (2020-2024)

Prezydium Zarządu

 • Prezes – dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN
 • Zastępca prezesa – dr hab. Beata Messyasz, prof. UAM
 • Skarbnik – dr hab. Mikołaj Kokociński, prof. UAM
 • Sekretarz generalny – dr Filip Pniewski
 • Zastępca skarbnika – dr Agnieszka Budzyńska
 • Zastępca sekretarza generalnego – dr Natalia Kochman-Kędziora

Zarząd

 • dr hab. Magdalena Grabowska, prof. UwB
 • prof. dr hab. Janina Lee
 • dr hab. Teresa Noga, prof. UR
 • prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska
 • prof. dr hab. Marcin Pliński
 • dr hab. Waldemar Surosz prof. UG

Brak możliwości komentowania.