Management Board

Members of the Management Board (2017-2020)

President

dr hab. Waldemar Surosz
Uniwersytet Gdański
Zakład Biologii i Ekologii Morza
al. Marszałka Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia

Tel.:+48 58 523 67 01
Fax.:
e-mail: waldemar.surosz@ug.edu.pl

Members of the Main Board

 • dr hab. Waldemar Surosz (President)
 • dr hab. prof. IOP PAN Elżbieta Wilk-Woźniak (Vice-President)
 • dr hab. prof. UAM Beata Messyasz (Secretary General)
 • dr Filip Pniewski (Deputy Secretary)
 • dr hab. Mikołaj Kokociński (Treasurer)
 • dr Agnieszka Budzyńska (Deputy Treasurer)

Members of the Management Board

 • prof. dr hab. Marcin Pliński
 • prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska
 • prof. dr hab. Ryszard Gołdyn
 • dr hab. Janina Lee
 • dr hab. inż. Magdalena Grabowska
 • dr hab. Wojciech Pęczuła
 • dr Teresa Noga
 • dr Małgorzata Poniewozik

Comments are closed.