Zostań członkiem PTF

 

Jak się do nas zapisać?

1. Pobierz formularze z deklaracją członkowską

Wypełnij je i prześlij na adres e-mail: fykolog@amu.edu.pl lub wydrukuj i  prześlij na adres:

POLSKIE TOWARZYSTWO FYKOLOGICZNE
Zakład Hydrobiologii
Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

2. Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Fykologicznego członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna wykazująca się dorobkiem naukowym z zakresu fykologii i nauk pokrewnych lub przyczyniająca się do upowszechniania tych nauk. Status członka zwyczajnego Towarzystwa nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek osoby wprowadzającej, która jest członkiem Towarzystwa.

Dołącz do nas, serdecznie zapraszamy!

 

Brak możliwości komentowania.