Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (2020-2024)

  • Przewodniczący – prof. dr hab. Konrad Wołowski
  • Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek
  • dr hab. Ewa Dembowska, prof. UKW

Sąd Koleżeński

  • Przewodniczący – prof. dr hab. Ryszard Gołdyn
  • Zastępca przewodniczącego – dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
  • dr Justyna Kobos

Brak możliwości komentowania.