Konferencja podsumowująca projekt LIFE

W dniach 16-17 listopada 2023 r. odbyła się w Wilnie międzynarodowa konferencja kończąca i podsumowująca projekt LIFE „Algae − Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony − Gospodarka ekologiczna”, którego partnerem był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowany przez profesor UAM dr hab. Beatę Messyasz. Wzięło w niej udział ponad 100 osób z różnych krajów Europy, wśród których byli m.in. przedstawiciele świata nauki, gospodarki, administracji i polityki. Instytut Ochrony Przyrody był jednym z partnerów projektu – w konferencji wziął udział zespół w składzie: dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN (lider z IOP PAN), dr Edward Walusiak, mgr Martyna Budziak, dr Małgorzata Łaciak.
Przemówienie powitalne wygłosił Komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa – Pan Virginijus Sinkevičius, podkreślając doniosłe znaczenie projektów takich jak „AlgaeService for LIFE” w rozwiązywaniu palących problemów środowiskowych. Wskazał również na możliwości realizowania podobnych inicjatyw przy wsparciu programów LIFE oraz Horyzontu Europa.
Następnie głos zabrał Pan Maris Stulgis – przedstawiciel UE ds. polityki w zakresie niebieskiej biogospodarki, glonów i akwakultury morskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (Bruksela, Belgia) wygłaszając prezentację dotyczącą wsparcia UE dla sektora glonów.
Dalsza część konferencji poświęcona była omówieniu rezultatów projektu. Liderzy poszczególnych zadań przedstawili wyniki prowadzonych w ramach projektu badań naukowych i ich znaczenie w kontekście polepszenia zrównoważonej produkcji i innowacyjnego podejścia do stosowania glonów i produktów na bazie glonów. Zadania te wpisują się w strategię Komisji Europejskiej, która zmierza do stworzenia silnego i zrównoważonego sektora glonów w Europie. Podkreślono również, w jaki sposób zaprezentowane rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celów „Europejskiego Zielonego Ładu”.
Konferencja była również okazją do zaprezentowania wykonanych w ramach projektu prototypów do pozyskiwania biomasy glonów oraz wytworzonych z niej różnego rodzaju innowacyjnych bioproduktów, takich jak kosmetyki, barwniki, biogaz czy nawozy. Dzięki temu, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z konkretną ofertą skierowaną już bezpośrednio do sektora biznesu.
W kolejnym dniu spotkania, w gronie partnerów projektu, dyskutowano o zakończonych zadaniach, ale i o wyzwaniach na przyszłość.
Projekt „Algae for LIFE” realizowany był w latach 2018-2023 przez zespoły z Litwy i Polski, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I choć konferencja była oficjalnym zwieńczeniem i zamknięciem projektu, to jest pewne, że – dzięki osiągniętym rezultatom – projekt wyznacza nowe kierunki do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla rozwijającego się, zrównoważonego sektora glonów i działań prośrodowiskowych w tym sektorze.

Brak możliwości komentowania.