Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła profesor Teresa Mrozińska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 marca 2021 roku zmarła

Profesor dr hab. Teresa Mrozińska

Wybitny fykolog i ceniony botanik.

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Związana zawodowo z Instytutem Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie oraz Instytutem Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W osobie Pani Profesor żegnamy uznaną badaczkę flory glonów, wybitnego znawcę zielenic z grupy Oedogoniales, wychowawcę wielu pokoleń fykologów, wspaniałego i życzliwego Człowieka.

Wyrazy najserdeczniejszego współczucia Rodzinie Pani Profesor

składają

Zarząd i Członkowie Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

Brak możliwości komentowania.