Kursy oznaczania sinic i euglenin

Informujemy, że zakończyły się zapisy na kursy oznaczania sinic i euglenin w Czechach.

Serdecznie zapraszamy na kursy oznaczania sinic i euglenin organizowane w Zakładzie Botaniki Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach (Republika Czeska):

  • kurs oznaczania sinic (26-20 lipca 2021 r.)  – pięciodniowy kurs, który koncentruje się na oznaczaniu słodkowodnych i lądowych sinic w kontekście nowoczesnych podejść taksonomicznych. Składa się z wykładów z systematyki, ekologii i kryteriów taksonomicznych sinic oraz sesji mikroskopowych z praktyczną identyfikacją. 
  • kurs oznaczania euglenin (02-06 sierpnia 2021 r.) – pięciodniowy kurs, który koncentruje się na oznaczaniu przedstawicieli słodkowodnych fotosyntetycznych i bezbarwnych euglenin, zwłaszcza z regionu Europy, wraz z pospolitymi gatunkami wszędobylskimi. Kurs składa się z wykładów poświęconych nowoczesnej taksonomii, opartej na danych molekularno-morfologicznych wraz z konotacjami ekologicznymi i biomonitoringowymi. Uzupełnieniem teorii będą praktyczne sesje mikroskopowe.

Więcej informacji na temat kursów tutaj.

Brak możliwości komentowania.