41 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

Ponad 80 naukowców z 11 krajów wzięło udział w 41 Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, która odbyła się w dniach 3-7 czerwca w Będlewie k. Poznania.
Zaprezentowano szeroki zakres nowatorskich badań w zakresie wpływu zmian klimatu, taksonomii, różnorodności i ekologii glonów i sinic, metabolitów sinic oraz algologii stosowanej. Jedna z sesji referatowych, zatytułowana „Ponadczasowy potencjał badań glonów” poświęcona była prof. Lubomirze Burchardt i jej wkładowi w rozwój badań fykologicznych. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się warsztaty mikroskopowe prowadzone przez ekspertów w dziedzinie taksonomii i ekologii okrzemek, euglenin i kryptofitów.
Konferencja została zorganizowana przez pracowników Zakładu Hydrobiologii oraz Zakładu Ochrony Wód Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Konferencja uzyskała wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki – Doskonała Nauka II oraz programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Dziękujemy wszystkim za ekscytujące doświadczenie naukowe!

Brak możliwości komentowania.