Aplikacja „Zaznacz zakwit wody”

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, The Natural Research Centre na Litwie oraz innymi partnerami litewskimi wdraża program Unii Europejskiej dotyczący polityki ochrony środowiska i klimatu (LIFE) „GLONY – usługi ekologiczne ekosystemu wodnego oparte na gospodarce” (akronim AlgaeService for LIFE, nr LIFE17 ENV/LT/000407). Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2018 r. i będzie trwał do 31 lipca 2023 r. Projekt poświęcony jest podprogramowi LIFE: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”. Działania w ramach projektu mają na celu zapewnienie dobrego stanu ekologicznego części wód powierzchniowych, ograniczenie dopływu związków azotu i fosforu do zbiorników wodnych, eliminację substancji toksycznych produkowanych przez glony i przyczynią się do poprawy jakości życia ludzi.

Główne cele projektu są następujące: 1) wyeliminowanie nadmiaru biomasy mikro-, makroglonów i sinic w rzekach, jeziorach, drobnych zbiornikach wodnych oraz w wodach Zalewu Kurońskiego przy użyciu innowacyjnych rozwiązań technicznych; 2) zmniejszenie wzbogacania środowiska wodnego w składniki odżywcze (N i P) dostarczane do zbiorników wodnych, poprzez wyeliminowanie biomasy glonów i sinic, a tym samym wyeliminowanie substancji toksycznych wydzielanych przez sinice, które są niebezpieczne dla ludzi i innych organizmów oraz ograniczenie dopływu związków azotu i fosforu do Morza Bałtyckiego; 3) ocena biomasy mikro- i makroglonów oraz sinic w ekosystemach wodnych poprzez obserwacje in situ przy użyciu metod tradycyjnych oraz nowoczesnych (drony, zdjęcia satelitarne); 4) przetestowanie potencjału przetworzenia biomasy glonów i sinic w produkty niskiej i wysokiej wartości.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.algaeservice.gamtostyrimai.lt

Aby rozpowszechniać wyniki działań, Fundusz Dziedzictwa Naturalnego stworzył aplikację „Zaznacz zakwit wody (Mark a bloom water body)”. Aplikacja przeznaczona jest do oznaczania „kwitnących” zbiorników wodnych. Informacje zostaną wykorzystane do analizy zebranych danych, częstotliwości „kwitnienia” zbiorników wodnych i rozmieszczenia tych zbiorników na terytorium Polski i Litwy. Serdecznie zapraszamy do współpracy i pomocy przy zbieraniu danych dotyczących zakwitów wód w Polsce i na Litwie.

Aplikacja jest dostępna po skopiowaniu linku:
https://arcg.is/0jqvCn lub zeskanowaniu kodu QR

Więcej informacji można znaleść tutaj

Brak możliwości komentowania.