Zarząd

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (2017-2020)

Prezes PTF

Dr hab. prof. UG Waldemar Surosz
Uniwersytet Gdański
Zakład Biologii i Ekologii Morza
al. Marszałka Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia

Tel.: +48 58 523 67 01
e-mail: waldemar.surosz@ug.edu.pl

Zarząd główny

 • Prezes – dr hab. prof. UG Waldemar Surosz
 • Wiceprezes – dr hab. prof. IOP PAN Elżbieta Wilk-Woźniak
 • Sekretarz Generalny – dr hab. prof. UAM Beata Messyasz
 • Z-ca Sekretarza – dr Filip Pniewski
 • Skarbnik – dr hab. prof. UAM Mikołaj Kokociński
 • Z-ca Skarbnika – dr Agnieszka Budzyńska

Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

 • prof. dr hab. Marcin Pliński
 • prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska
 • prof. dr hab. Ryszard Gołdyn
 • dr hab. Janina Lee
 • dr hab. inż. Magdalena Grabowska
 • dr hab. Wojciech Pęczuła
 • dr Teresa Noga
 • dr Małgorzata Poniewozik

Brak możliwości komentowania.